T. GILBERT / A. MARÍN / M. MASDEU
Barcelona

‘Rigatoni’ farcits de verdures amb moll