Trinitat Gilbert

Si dines fora, pregunta pel preu del plat abans de demanar-lo

Els preus abusius, una reclamació freqüent als restaurants

Si dines fora, pregunta pel preu del plat abans de demanar-lo Zoom