Trinitat Gilbert
Barcelona

Qui controla que es mengi bé al Mobile World Congress?

El menjar que sobra, si està en bones condicions, es dona a l'ONG Nutrició Sense Fronteres

Qui controla que es mengi bé al Mobile World Congress? Zoom