Trinitat Gilbert

Què va ser abans, la carn o la verdura?

Els homínids es van alimentar de fruita i fulles fins que es van abraonar sobre els animals. Van passar d'herbívors a omnívors, i així seguim. Els cuiners Dani Lechuga i Nando Jubany defensen la carn i els vegetals amb arguments de pes.

Què va ser abans, la carn o la verdura? Zoom