Trinitat Gilbert

Qui va inventar el pa amb tomàquet i com?

Qui i com va inventar el pa amb tomàquet? Zoom