BERTA VILANOVA
Barcelona

Ets bio?

Es pot parlar d’una alimentació bio quan més de la meitat dels aliments que es consumeixen són ecològics

Ets bio? Zoom