TRINITAT GILBERT MARTÍNEZ

"Per què hauries de menjar un tros de pastís?"

Les metges Liesbeth van Rossum i Mariëtte Boon ho expliquen en el llibre publicat a Plataforma

Per què hauries de menjar un tros de pastís? Zoom