Trinitat Gilbert

Cafè o te: les raons d'una disjuntiva

Amb adeptes i detractors a parts iguals, el te i el cafè són claus en la gastronomia

Cafè o te: les raons d'una disjuntiva Zoom