JORDI BES
Barcelona

Vins de pluja i de sequera

Les alteracions brusques del temps, afavorides pel canvi climàtic, fan augmentar les diferències entre els vins d’un any a un altre

La neu és benvinguda 
 A les vinyes perquè hi aporta
  aigua, tot i que dificulta  la feina al camp. / GETTY Zoom