Núria Martínez

Abandonar el menjador escolar per anar a un d’ecològic

El menjador Ca la Rosa recull els alumnes al centre a l’hora de dinar i els torna quan comencen les classes

Abandonar el menjador escolar per anar a un d’ecològic Zoom