Barcelona

L’herència dels monjos medievals té gust de vi

Expliquem la història de tres monestirs catalans que produeixen amb vinyes centenàries