Km 0

Gustavo Duch

"Els aliments de Km0 fan canviar el món"

Trinitat Gilbert
Jonathan Nossiter

“En cada època el vi explica com és la societat”

Trinitat Gilbert